soroll documental

m
Arxivística i biblioteconomia

Quantitat d’informació inútil o poc rellevant que s’obté a partir d’una cerca a internet.

El soroll documental es pot minimitzar, i fins i tot eliminar completament, si es té una estratègia de cerca prèvia i s’utilitza el tipus de cercador més adequat per a cada cas. En aquest sentit, els índexs temàtics generen molt menys soroll que els motors de cerca, però no sempre són l’eina més indicada o la que és més fàcil de tenir a l’abast.