SS

Schutzstaffel, ‘Grup de protecció’

Organització paramilitar i policíaca del Partit Nacionalista Alemany.

La SS fou creada el 1925 com a guàrdia personal de Hitler, i des del 1929 estigué a les ordres de H. Himmler. Els seus membres, 400 en els inicis, s’elevaren a 100.000 el 1933 i a 240 000 el 1939. A partir del 1934, en què, amb l’eliminació d’E. Röhm i de la  Sturmabteilung, desaparegueren els seus rivals més directes, la SS assolí un notable poder: hom li confià la seguretat de l’estat i, des del 1939, el control dels territoris ocupats. Es transformà, doncs, en policia política del Tercer Reich i col·laborà amb la Gestapo —també dependent de Himmler— en la lluita contra les organitzacions d’esquerra i obreristes i contra els jueus. Fou responsable de l’administració i vigilància dels camps de concentració, i, a partir del 1940, algunes de les seves seccions esdevingueren unitats militars (Waffen SS), i combateren a Khàrkov, a les Ardenes, etc. La SS contribuí decisivament al fracàs del putsch contra Hitler del 20 de juliol de 1944, arran del qual Himmler assumí el comandament militar de totes les forces del Tercer Reich.