starets
*

m
Cristianisme

Denominació (‘ancià’) donada al monjo rus que per la seva pregària i ascesi esdevé guia espiritual d’altres monjos i també dels fidels.

La seva funció, anàloga a la dels primitius pares del desert (abat), és transmesa de mestre a deixeble al marge de la institució i del sagrament. D’ençà de Paisij Veličkovskij, la seva escola influí tota l’espiritualitat russa i els grans pensadors de l'eslavofilisme.