Stephan Kekulé von Stradonitz

(Gant, 1863 — Berlín, 1933)

Heraldista i genealogista alemany, fundador de la genealogia científica, de la qual amplià els límits i el camp d’acció, fins aleshores tancats a la nobiliària.

En la seva principal obra, Ahnentafelatlas (1898-1904), en la qual dóna els trenta-dos quarters dels caps de les cases sobiranes d’Europa, se serví del mètode d’enumeració creat per Jerónimo de Sousa i el divulgà. Era fill del químic August Kekulé von Stradonitz (Darmstadt 1829 — Bonn 1896) i cosí germà de l’arqueòleg Reinhard Kekulé von Stradonitz (Darmstadt 1839 — Berlín 1911).