subconjunt

part d’un conjunt, subconjunto (es), subset (en)
m
Matemàtiques

Qualsevol conjunt contingut en un altre conjunt, és a dir, que tot element d’aquest ho és d’un altre.

Un subconjunt és una part d’un conjunt. Si A és un subconjunt de B, hom ho representa així: A⊆B. La negació de A⊆B és representada per A⊄B. El símbol ⊆és anomenat d’inclusió. Tot conjunt admet els subconjunts trivials: ell mateix i el conjunt buit (ø). La col·lecció de subconjunts d’un conjunt donat A forma un altre conjunt, dit conjunt de les parts de A, que hom representa per P (A), i, per tant, P(A) = {B[B⊆A}. Si té n elements, P(A) en té 2 n.