subsistema multimedia IP

IP Multimedia Subsystem (en), IMS (en)

m
Electrònica i informàtica

Sistema multimèdia per a comunicacions de tercera i quarta generació basades en el protocol IP.

Serveix tant per a comunicacions mòbils com punt a punt, sense fil o cablejades. En aquest darrer cas permet que els proveïdors de serveis a internet (IPS) puguin controlar i facturar millor els serveis prestats.