Suceava

Capital del judeţ homònim, a Moldàvia, Romania.

És un centre cultural i econòmic, amb indústries tèxtils i alimentàries. Des del darrer quart del s XIV fins al 1566 fou la capital de Moldàvia. De les seves defenses, enderrocades pels turcs el 1675, romanen el castell (1388) i algunes esglésies.