sud-est

SE, sudeste (es), southeast (en)

m
Geografia

Punt de l’horitzó sensible entre el sud i l’est.

És indicat amb la sigla SE.