sufix augmentatiu

m
Lingüística i sociolingüística

Sufix que serveix per a afegir la idea de grandària al nom de què forma part.