Sulpici Sever

Sulpicius Severus (la)
(Aquitània, aprox. 360 — Aquitània, aprox. 425)

Escriptor llatí.

De família noble, estudià lleis a Bordeus. Vidu, heretà de la seva muller una gran fortuna, però renuncià a la vida pública i es retirà amb alguns amics a Primuliacum, al Perigord, on menà una vida ascètica, sota l’influx del seu amic Paulí de Nola i de Martí de Tours. Segons Gennadi de Marsella, fou ordenat de prevere.

Escriví Chronicorum libri duo, història general des dels orígens del món fins a l’any 400 dC (són interessants les pàgines dedicades al priscil·lianisme). És famós, però, sobretot, pels seus escrits hagiogràfics entorn de la figura de Martí de Tours, Vita Martini i Dialogi, que tingueren una gran influència en l’hagiografia medieval.