suma anterior

f

Suma de les partides d’una columna que reprèn el sumand de la columna anterior.