supercomputació

f
Electrònica i informàtica

Informàtica destinada a tasques científiques i tècniques que es desenvolupa per mitjà de supercomputadors.