supercomputador

m
Electrònica i informàtica

Ordinador de gran potència especialitzat en el càlcul intensiu, que s’utilitza en tasques científiques i tècniques.