supremacisme

m
Història

Ideologia que propugna la supremacia o superioritat natural d’un grup d’individus respecte a un altre o d’altres.

Segons el supremacisme, l’existència de col·lectius suposadament superiors (per raons de raça, llengua, religió, cultura, sexe, etc.) legitima la discriminació, la subjugació o la segregació dels considerats inferiors. Pel seu significat està vinculat amb el racisme, la xenofòbia, el sexisme o altres ideologies que denoten menysteniment de determinats col·lectius. A diferència d’aquests, el terme supremacisme connota superioritat en general o basada en qualsevol atribut. El terme té tradició en el món angloparlant, molt especialment als Estats Units, on amb l’expressió “white supremacism” (‘supremacisme blanc’) es designa el conjunt d’idees segons les quals una suposada superioritat de la població blanca justifica polítiques de segregació o discriminació d’altres grups humans, especialment els negres. És un terme d’incorporació recent en altres àmbits lingüístics i culturals.