tambor

tambor (es), drum (en)
m
Música

tambor

© Fototeca.cat

Terme que en general indica el grup d’instruments membranòfons de percussió formats per una o més membranes vibratòries esteses en una o més obertures d’una caixa de ressonància de materials i formes diversos.

En tots ells, el cop sobre la membrana provoca l’acció sonora de l’instrument. En la classificació organològica moderna, hom inclou en aquest grup els instruments percudits mitjançant baquetes i els que ho són directament amb la mà..