Tamenghest

Tamanrasset (ant.)

Capital del wilāya de Tamenghest, Algèria.

Petita població de tuàregs, al Sàhara d’Algèria, al massís d’Ahaggar. Centre administratiu i de comandament militar i parada del servei transsaharià d’Alger a Zinder. S'hi establí Ch. E. de Foucauld (1905) i hi fou assassinat.