taula

f
Tecnologia

Part d’algunes màquines eines que suporta directament, o bé a través del plat portapeces, la peça que ha d’ésser treballada.