taula

f

Llista o índex de les matèries contingudes en un llibre, amb indicació de les pàgines on són tractades.