taula

f
Geomorfologia

Relleu tabular aïllat resultant de l’acció erosiva a l’entorn d’una colada basàltica.

Es tracta en realitat d’un típic relleu d’erosió. La colada basàltica, que ocupava primitivament una vall o zona deprimida, ha esdevingut un relleu elevat, puix que l’erosió ha atacat i excavat els terrenys més blans del seu entorn.