Tebé

Petit satèl·lit de Júpiter, descobert el 1980.