tecnologies de la informació i la comunicació

TIC (sigla)

f
pl

Conjunt de tecnologies utilitzades per a processar i transmetre informació en format digital.

Els edificis construïts a partir de l’any 1999 han de complir un conjunt de normatives tècniques per a poder tenir accés als diferents sistemes de comunicació: telefonia, televisió terrestre i per satèl·lit i xarxes de dades. Els projectes han d’ésser validats per un enginyer o un enginyer tècnic en telecomunicacions.