tecòfors

m
pl
Herpetologia

Subordre de rèptils de l’ordre dels quelonis caracteritzats pel fet de tenir l’esquelet del tronc unit a la cuirassa còrnia dèrmica i per la presència d’apòfisis en els ossos parietals.

Comprèn quatre famílies: quelídrids, kinostèrnids, platistèrnids i testudínids.