tectibranquis

m
pl
Zoologia

Ordre de gastròpodes de la subclasse dels opistobranquis caracteritzat pel fet de tenir les brànquies situades al costat dret de la cavitat paleal i ésser proveït sempre de closca, externa o bé recoberta pel mantell.

Bé que la majoria són bentònics, n'hi ha de pelàgics. Inclou nombroses espècies, entre les quals destaquen les dels gèneres Aplysia, amb A.Punctata (llebre de mar), Pleurobranchus, amb P.membranaceus, i Berthella, amb B.aunantaca.