tectònica

f
Geologia

Conjunt de deformacions que afecten les roques tot produint plecs, fractures, esquistositat, etc.