teisme

teísmo (es), theism (en)
m
Religió
Filosofia

Doctrina que afirma l’existència d’un Déu personal creador i provident.

Oposat a l'ateisme, es diferencia així mateix del deisme, per tal com aquest fonamenta la creença en el diví en el sentiment i la vivència personals —bases corresponents de la religió i la moral— i exclou de la divinitat la tasca de govern del món creat i rebutja així tant la providència com la revelació divines. Però el teisme es diferencia també del panteisme, per tal com aquest suposa una despersonalització de Déu, inversa de la que és pròpia de l’ateisme (que redueix el diví a la natura), en reduir la natura al diví. És per això que el teisme dels dos darrers segles ha combatut preferentment l’ateisme i el panteisme i només ho ha fet envers el deisme sempre que aquest incidia en una equivalent despersonalització del diví. En aquest sentit, teisme i personalisme són corrents íntimament relacionats.