teixit adipós

m
Biologia

Varietat de teixit conjuntiu que té funcions de reserva energètica, de suport estructural i de protecció de l’organisme dels animals vertebrats.

És constituït per cèl·lules voluminoses molt especialitzades ( adipòcit) que emmagatzemen en el seu interior àcids grassos sota la forma de triglicèrids, els quals se sintetitzen a partir de sucres, aminoàcids o lactat. Així, el teixit adipós representa una reserva energètica lipídica molt important, que l’organisme consumeix quan en té necessitat mitjançant la hidròlisi dels triglicèrids. Una part dels àcids grassos alliberats es transporta als diversos teixits corporals, i una altra es transforma en cossos cetònics, utilitzables pel cervell. El teixit adipós acompleix també funcions de suport i de protecció en reomplir les àrees subcutànies i les zones exposades a la pressió. El greix, com que té propietats no conductores, és un bon aïllament i conserva la calor corporal interior en situacions climàtiques adverses.