tèlson

m
Anatomia animal

Últim segment de l’abdomen dels crustacis.

En la subclasse dels malacostracis adopta la forma d’un ventall, utilitzat per a efectuar importants moviments cap enrere; en les altres subclasses presenta generalment un parell d’apèndixs, els cercòpodes, que formen una forca, i en altres subclasses i ordres és mancat de qualsevol apèndix.