Temis

Θέμις (el)

Deessa grega.

Filla d’Urà i Gea, pertany a la raça dels titans i, com a deessa de les lleis eternes, figura entre les esposes divines de Zeus. Una tradició, representada només per Èsquil, la fa mare de Prometeu. Personificació de la justícia i de la llei, és una de les poques divinitats de la primera generació que ha estat associada als olímpics. Hom li atribueix molts oracles i un gran coneixement dels secrets de l’art de l’endevinació.