temperatura d’ebullició

punt d’ebullició
f
Física

Temperatura a la qual la tensió màxima de vapor d’un líquid és igual a la pressió externa; depèn, doncs, directament de la pressió a la qual és sotmès el líquid.