Teodor II

(?, ? — Roma, 897)

Papa (897).

Successor de Romà. Morí després de vint dies de pontificat. Donà sepultura eclesiàstica a les despulles del papa Formós, que havien estat desenterrades pels partidaris de Lambert.