terpineol

m
Química
Farmàcia

Cadascun dels tres composts hidroxílics isomèrics d’ocurrència natural, d’estructura ciclohexànica i natura monoterpènica, amb fórmula C10H18O.

Hom els designa amb els prefixos α, β i γ. L’α-terpineol ocorre en la natura en les formes d, l i l, dl. El terpineol és obtingut com a barreja dels tres isòmers per deshidratació de la terpina i és emprat com a dissolvent, desinfectant, antioxidant, aromatitzant en la indústria alimentària i en perfumeria per a produir olor de lilàs.