terra

f
Agronomia

Sòl vegetal, material de la crosta terrestre destinat a ésser aprofitat per a l’agricultura.