terra

f
Religió

Món on hom viu la vida terrena, en contraposició a la vida eterna, a l’altre món.