Terra de Francesc Josep

Arxipèlag de Rússia, a l’oceà Àrtic, que pertany administrativament a l’oblast’ d’Arkhangel’sk.

És format per una sèrie horitzontal d’esquists argilosos juràssics, recoberts per mantells de basalt. Les glaceres en cobreixen 14 330 km2 (el 86,9% de la superfície). Les illes més importants són les de Terra de Jordi i Terra d’Alexandre. L’única població existent és formada per investigadors de les estacions científiques de l’Àrtic.