Terra Santa

Nom donat des de l’edat mitjana a Palestina en tant que és una terra santificada per la vida i mort de Jesús i pels nombrosos santuaris (llocs sants), principalment pel Sant Sepulcre .