terraprim

m
Geologia

Terreny sorrenc de fàcil conreu.

Els terraprims d’Empordà, materials detrítics plioplistocènics, s’estenen a l’interior de l’Alt Empordà, a llevant de les Garrotxes d’Empordà i a ponent de la línia Pont de Molins - Figueres - Viladamat, on comença la plana al·luvial de la Muga i del Fluvià.