Testimonis de Jehovà

Confessió religiosa originada el 1870 als Estats Units per iniciativa de Charles Taze Russell.

Durant els primers anys d’existència, els seus membres es coneixien com Estudiants de la Bíblia. No fou fins l’any 1881 que es constituí la primera corporació legal de la confessió, que rebé el nom de Zion’s Watch Tower Society. El 1896 canvià el nom pel de Watch Tower Bible and Tract Society, i l’any 1955 passà a anomenar-se Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. L’any 1914 es creà una nova corporació legal per a Europa, que rebé el nom d’International Bible Students’ Association. Russell dirigí la confessió fins que morí l’any 1916, i després el substituïren Joseph Franklin Rutherford, fins el 1942, i Nathan Homer Knorr, fins el 1977. Tot i això, abans de la mort de Knorr, la direcció de la confessió mundial havia quedat a càrrec d’un consell rector.

Les creences fonamentals dels testimonis de Jehovà són que la Bíblia és la Paraula de Déu (Jehovà), i que el Regne de Déu convertirà la Terra en un món nou governat per Crist i un grup de 144.000 persones fidels. Creuen en la creació directa de Déu, i per això no estan d’acord amb l’explicació segons la qual l’origen de l’espècie humana i animal és producte de l’evolució. També creuen que són representants d’una llarga llista de testimonis de Déu que va des d’Abel fins a Crist. Basant-se en les profecies bíbliques, des de l’any 1880 afirmaren que a partir del 1914 es produirien canvis profunds en l’ordre polític mundial i en la societat civil. Encara que respecten les altres confessions religioses, no comparteixen la seva interpretació doctrinal ni organitzativa. Respecten les autoritats estatals constituïdes i afirmen que l’Estat mereix obediència; tot i això, reconeixen que la lleialtat només li correspon a Déu. Rebutgen les transfusions de sang i, per causa de la seva objecció de consciència, no fan ni el servei militar ni saluden la bandera, cosa que ha fet que, en països totalitaris o governats per règims dictatorials, tinguin conflictes amb les autoritats. Es calcula que arreu del món hi ha uns 7.800.000 membres d’aquesta confessió. Des de l’any 1945 els testimonis s’estengueren per tot Europa i, des del 1970, ho feren notablement per l’Estat espanyol. No tenen sacerdots, però sí ministres que ajuden espiritualment els seus companys de religió, amb qui prediquen casa per casa.

A Catalunya, aquesta confessió té uns trenta-mil membres. L’any 2007 hom inicià l’edició de publicacions en català. Una de les primeres fou el llibre Què és el que realment ensenya la Bíblia? També tradueixen al català el seu mitjà de difusió internacional, la revista La Torre de Guaita (The Watchtower). Els seus llocs de culte s’anomenen Sales del Regne dels Testimonis cristians de Jehovà.