tetramorf

m
Art

Motiu iconogràfic que representa el conjunt dels quatre animals o vivents que tradicionalment simbolitzen els evangelistes units en una sola figuració.

D’origen oriental, tingué una gran difusió en l’art bizantí i en el romànic.