Texaco

Empresa pretroliera nord-americana amb seu a White Plains (Nova York).

La seva constitució remunta a la de la Texas Full Company, el 1901, per a l’explotació d’un pou de petroli. L’any següent aquesta es transformà en la Texas Company i inicià una àmplia campanya de prospeccions que la portaren a la construcció de refineries pròpies i a la penetració en el mercat europeu a partir del 1905. Les dues guerres mundials potenciaren el paper de la Texaco, ja que es convertí en la principal subministradora de carburant als combatents. En el període d’entreguerres penetrà en el mercat sud-americà, a l’Orient Mitjà i a Bahrain i Sumatra. Convertida en una de les set grans companyies petrolieres que fixaven el preu internacional del petroli, la Texaco (que adoptà com a raó social la seva adreça telegràfica l’any 1959) s’introduí en el camp de la química i la petroquímica i fundà la Texas US Chemical Company i la Jefferson Chemical. L’any 1967 comprà el 50% de la Standard Oil of California, amb la qual operà conjuntament a Àfrica, Àsia i Europa per mitjà de la filial comuna Caltex, i el 1986 adquirí la Getty Oil Company. El 1987 tingué greus dificultats en perdre un litigi multimilionari amb una altra empresa petroliera. Impulsà joint-ventures amb ARAMCO (1988) i Royal Dutch Shell (1998). L’any 2001 fou adquirida per Chevron Corporation.