text

m
Diplomàtica i altres branques

Part central d’un diploma o document jurídic que expressa el fet documentat, el qual precedeixen i clouen de diverses fórmules; disposició.