text

m
Electrònica i informàtica

Part d’un missatge que conté les dades rellevants.