text

texto (es), text (en)
m

Contingut d’un escrit.