Theodore Lyman

(Boston, 1874 — Cambridge, Massachusetts, 1954)

Físic nord-americà.

Fou professor a la Universitat de Harvard. Féu investigacions espectroscòpiques dels raigs ultraviolats i descobrí la sèrie de ratlles que duu el seu nom. També investigà les propietats de propagació i la interferència de les ones lluminoses de longitud d’ona molt petita.