Theodore von Karman

(Budapest, 11 de maig de 1881 — Aquisgrà, 6 de maig de 1963)

Theodore von Karman

© Fototeca.cat

Físic hongarès.

Diplomat per la Universitat de Budapest (1902) i per la de Göttingen (1908), ensenyà ciències aeronàutiques a Aquisgrà (1912-21) i aerodinàmica al CIT (California Institut of Technology) i dirigí el Guggenheim Aeronautical Laboratory del CIT a Pasadena (1930-49). Fou conseller científic de les forces armades dels EUA i membre important de la NACA. Féu estudis de mecànica de fluids, aerotermodinàmica i elasticitat, i dissenyà unes peces perfilades (filets Karman) que, muntades a la unió de l’ala amb el fusellatge, disminueixen considerablement llur interacció aerodinàmica (constant de Von Karman).