Thomas Chatterton

(Bristol, 1752 — Holborn, Londres, 1770)

Poeta anglès.

D’una precocitat extraordinària, alternà el treball a casa d’un advocat a Bristol amb l’estudi, i aconseguí una gran erudició. Anà a Londres, on se suïcidà a divuit anys. Sota el nom imaginari d’un monjo medieval, Thomas Rowley, publicà una sèrie de poemes en llengua arcaica, l’autenticitat dels quals fou discutida fins que l’editor Skeats en demostrà (1871) la veritable filiació. La seva obra renovà eficaçment la mètrica anglesa.