Thor

Divinitat dels pobles germànics, anomenada també Donnar (‘tro’).

Fill primogènit d’Odin i de Jord, era el defensor dels déus i dels homes contra adversaris monstruosos i era simbolitzat pel seu martell Mjölnir. El seu culte fou molt difós, tal com ho testifiquen nombrosos topònims teòfors (Thorvi, Thorsholf, Thorslunda, etc.), i era, sobretot, venerat pels vikings, que es consideraven el poble de Thor. Equival a l’Indra vèdica o a l’Hèracles hel·lènic; els romans l’identificaren amb Júpiter (d’on els noms Thursday i Donnerstag en comptes del llatí dies Jovis conservat en les llengües romàniques). Fou el déu que resistí més la influència del cristianisme.