timbala

timbal (es), kettledrum (en)
f
Música

timbales

© Fototeca.cat

Instrument membranòfon de percussió format per una caixa semiesfèrica, generalment de coure o de bronze, amb una membrana de pergamí fixada en un marc de metall.

L’instrumentista pot variar la seva afinació tesant uns cargols que hi ha al marc, o bé mitjançant un pedal que permet els glissandi en les timbales mecàniques. El so es produeix percudint la membrana amb unes maces o macetes de mànec de fusta amb la part extrema folrada de feltre. Normalment són emprades dues timbales o més. Cada parella consta d’una timbala petita, per als sons aguts, i d’una de grossa, per als sons greus.