timó de profunditat

m
Transports

Cadascuna de les superfícies mòbils, disposades generalment horitzontalment a la part posterior d’un submarí, que permeten de corregir els errors d’estabilització.