Timoteu

Τιμόθεος (el)

(Listra, Licaònia, segle I — Listra, Licaònia, segle I)

Deixeble i col·laborador de l’apòstol Pau.

Fill de pare pagà i de mare judeocristiana (Eunice), fou convertit per Pau, el qual el prengué com a company en els seus viatges segon i tercer i li encomanà missions especials a Macedònia i a Corint. La tradició l’identifica amb el cap (bisbe o prevere) de l’església d’Efes, destinatari de dues epístoles neotestamentàries i, segons la llegenda, morí màrtir. La seva festa se celebra juntament amb sant Tit. La seva festa se celebra el 26 de gener.