tiosulfat de sodi

Na2S2O3
m
Química

Cristalls monoclínics incolors, de gust refrescant, solubles en l’aigua i insolubles en alcohol, que hom obté en forma pentahidratada per tractament amb sofre de solucions aquoses de sulfit sòdic.

És emprat en fotografia com a fixador, i, gràcies a les seves propietats reductores, en l’eliminació de clor en processos de blanqueig; troba també aplicació com a mordent, com a reactiu analític i com a agent segrestant.